Uppmurad tegelstensvägg med plats för vedkamin

Renovering av äldre skorsten, som sedan även förhöjs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Monterade spisar på sin plats


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ny tegelvägg och vedspis på plats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hål i väggen, ny rökkanal, montering och
vedkaminen på plats


Nya staket och trädgådsmur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
.

 

 

Skorstenskupa