Nermonterad fattigmansugn...monterad
och sen på plats på nedanvåningen
sprorör i skorstenen på ovanvåningen
som förflyttar värmen från nedan- till ovanvåning

 

Renoverad sättugn


...efter renovering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bilder på fuskbygge

 
...med hjälp ficklampeljus ser man tydligt läckaget på högra bilden.

...efter renovering med tillsatt brandskyddsplatta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder på fuskbygge 2

 


Ett hål i skorstenen var täckt med en gipsskiva...

och sen igenmurat med halvtegel och putsat utanpå.

...brandfarlig regel 3 cm ifrån skorstenen.
 
... efter renovering

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


.

 

Vinterbonat uterum